Podřezávání zdiva

Princip podřezávání zdiva

Často používanou metodou zamezení vzlínání vlhkosti do stěn je takzvané podřezání zdiva. Největším rizikem je porušení statiky budovy. Rizikovým místem je i napojení jednotlivých izolací ve zdivu.


Nevýhody podřezávání zdiva

  • Podřezávání zdiva a následné vložení bariéry (plechu nebo fólie) je spolehlivé řešení. Nevýhoda je v tom, že pod izolací zůstává zdivo vlhké.
  • Podřezávání zdiva se tak většinou provádí dostatečně hluboko pod podlahami, aby na bariéru mohly být navázány vodorovné foliové izolace v ploše.
  • Podřezání zdiva je tedy nutné realizovat pod celým domem jako u novostavby.
  • Rekonstrukce podlah je součástí vysoušecí metody - podřezávání zdiva. Po náročném a nákladném provedení této metody zůstávají sklepní části domu stále vlhké.
  • Drobná výhoda oproti všem nevýhodám je, že venkovní část domu nemusí projít nákladným kopání - izolace je nad terénem.
  • Při podřezávání zdiva dochází také ke znečišťování okolního prostředí prachem či chladící vodou. Nepříznivý vliv na statiku budovy mohou mít i vibrace a otřesy.

Systém DryBand® místo podřezávání zdiva

Bezkontaktní elektrofyzikální systémy DryBand® pro sanaci zdiva rizikům spojeným s podřezáváním zdiva předcházejí. vyzkoušejte bezkontaktní elektroosmózu.

Systém DryBand® má celosvětový patent WIPO a při jeho sestrojení byly použity zkušenosti nasbírané za 40 let profesionálního působení v oblasti vývoje elektrotechnických zařízení.


Způsoby podřezání zdiva

Existují dva způsoby, kterými se zdivo podřezává. Prvním způsobem je podřezávání řetězovou pilou, tato forma podřezávání se používá pro čiště cihlové zdivo. Druhá forma podřezávání je podřezávání pomocí diamantového lana. Podřezávání diamantovým lanem je používáno na kamenné a smíšené zdivo.

Pro oba způsoby podřezávání zdiva platí shodně následující přípravy, které je nutné provést. Je nunté připravit pracoviště pro prováděné práce. Je potřeba otlouct omítky v rovině řezu. V neposlední řadě je potřeba připravit podklad pro pojezd stroje, se kterým se bude podřezávání zdiva provádět.

Zanechte nám telefon Provedeme vlhkostní průzkum zdarma a vybereme nejoptimálnější metodu pro sanaci zdiva.
DryBand CZ s.r.o.
Chotovice 74
570 01 Litomyšl

: 28850513
DIČ: CZ28850513

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30814.