Řízené větrání

Pivnice

Perfektní řešení pro Váš suterén!
Ventilace na základě rosného bodu a dva ventilátory

Slunce svítí, otevřeme všechna okna a pořádně vyvětráme suterén. Stává se také,že sklepní okénka jsou otevřena celoročně. Je to správně?

Teplý vzduch může obsahovat mnoho vlhkosti, která potom kondenzuje na chladných stěnách suterénu, podobně jako na obrázku se sklenicí piva. Zkondenzovaná voda nasákne v průběhu času do stěny a tvorba plísní je jenom otázkou času. Voda, která je uložena ve zdivu způsobuje, že vlhký a zatuchlý vzduch v suterénu zůstává trvale přítomný.

Řešením je odvlhčování zdiva automatickým větráním na základě rosného bodu.

Co je to rosný bod?

Znáte to. Orosený, zamlžený pivní pohár. Hlavně v létě, kdy teplý a vlhký vzduch narazí na chladné sklo, vzdušná vlhkost zkondenzuje na jeho povrchu. Něco podobného nastane, když teplý a vlhký vzduch proudící přes otevřené sklepní okna narazí na chladnou stěnu. Také dojde ke kondenzaci a vzniku vlhkých map. Zdi suterénu pak v průběhu času nasávají značné množství vlhkosti.

pivo

Rosného bodu je dosaženo, když se horký, vlhký vzduch ochladí natolik, že vznikne kondenzační vlhkost, která se ukládá ve zdivu. Rosný bod proto musí být posuzován přímým měřením vzdušné vlhkosti. Proto pomocí senzorů měříme obsah vody ve vzduchu v suterénu a ve venkovním prostředí. Řízené větrání se spustí pouze tehdy, když má venkovní vzduch mnohem nižší obsah vody než vnitřní vzduch.

Řídící jednotka měří klimatické podmínky uvnitř i venku, ze kterých se vypočítá hodnota rosného bodu. Z naměřených hodnot potom rozhoduje, kdy spustit ventilaci a kompletně nahradit vlhký vzduch ve sklepě suchým vzduchem.

Toto automatické větrání se provádí opakovaně, dokud není váš suterén suchý.

Výsledek

Pomocí výměny vlhkého sklepního vzduchu za suchý venkovní vzduch dojde k postupnému vysušování stěn sklepa.

tabulka

Jak funguje řízené větrání?

Řídící jednotka ventilace na základě rosného bodu se spustí pouze v případě, když je venkovní vzduch schopný absorbovat vlhkost. To je dané teplotou rosného bodu. Čím je venku nižší teplota rosného bodu, tím více vlhkosti může vzduch pojmout. V případě, že jsou splněny podmínky ventilace, vlhkost je odváděna ventilačním systémem ven z domu.

Ventilátory jsou umístěné jako křížové větrání a jsou zavřené, když nejsou v provozu. Tak žádný vlhký vzduch nemůže pronikat do sklepa. Ventilace může být pozastavená hodnotou vnitřní teploty vzduchu, takže suterén nevychladne při nízkých venkovních teplotách. Na displeji se můžou zobrazovat hodnoty teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu ve vnitřku i venku. Jenom pomocí přesného čidla rosného bodu a výpočtového programu se dají určit optimální podmínky větrání.

  • Ventilace na základě rosného bodu včetně 2 ventilátorů 150 mm pro plochu do 60 m2.
  • Ventilace na základě rosného bodu včetně 2 ventilátorů 230 mm pro plochu nad 60 m2.
Zanechte nám telefon Provedeme vlhkostní průzkum zdarma a vybereme nejoptimálnější metodu pro sanaci zdiva.
DryBand CZ s.r.o.
Chotovice 74
570 01 Litomyšl

: 28850513
DIČ: CZ28850513

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30814.