Elektroosmóza

Elektroosmotické metody jsou způsoby sanace vytvářející potenciál stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, který potlačuje proces kapilárního vzlínání vody.

Aktivní elektroosmóza (AEO)

Princip elektro-fyzikálního vysoušení zdiva a betonových konstrukcí vynalezl p.Reuss již v roce 1807. Metoda je dobře známá a zdokumentovaná,praktické aplikace však narážely v minulosti na jeden problém. A tím byla nízká životnost elektrod v chemicky agresivním prostředí zdiva, kde se s vyšším stupněm zavlhčení, mění i elektrochemické procesy, základním jevem bylo rozpuštění elektrod vlivem elektrofyzikálního jevu, který zjednodušeně můžeme přirovnat ke galvanickému článku. Metoda aktivní elektroosmózy využívá ke své odvlhčovací funkci elektrický okruh, který se skládá z těchto částí: řídící jednotka, kladné elektrody (anody), zemnící tyč(katoda), propojovací vodič a vlastní zdivo.

Naše společnost používá a instaluje elektroosmotické technologie, které splňují požadavky normy ČSN P 730610 a ÖNORM B 3355-2.

Princip elektroosmózy

Jedná se o sanační metodu, která využívá potenciálu stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, který potlačuje proces kapilárního vzlínání. Systém předpokládá trvalé umístění elektrod ve zdech a v zemi, napájených elektrickým proudem s malým napětím.

Technologie je jednoznačně definována kladným a záporným pólem se současným napojením na zdroj elektrického proudu.

Dlouhodobou funkčnost instalací aktivní elektroosmózy podmiňuje kvalita použitých prvků zařízení a materiálů. Sledovaným faktorem je elektrochemická odolnost elektrod,zejména anoda, na které může docházet k oxidaci a následnému, anodickému rozpouštění‘‘. K instalaci aktivní elektroosmózy používáme ty nejkvalitnější materiály, např.elektrody-anody jsou z poplatinovaného titanu, jejich životnost je min. 30 let a tím odpadá při kontrolním průběhu vysoušení jejich případná výměna. Instalujeme systémy vyvinuté a vyrobené v Anglii, Německu a Dánsku.

Průběh sanace zdiva aktivní elektrosmózou

Do zdiva se vyfrézuje drážka, vyvrtají se otvory pro elektrody do 2/3 tloušťky zdiva, instalují se elektrody i s propojovacím titanovým vodičem
a zaomítnou se speciální elektrovodivou maltou. uzemňovací tyč/katoda/ dlouhá 100-120cm se zarazí do země na nižší úrovni než anody a v určité od nich vzdálenosti. Elektrody se umísťují v předepsaných vzdálenostech do vlhkého zdiva zhruba 20-30 cm nad úrovní podlahy a vzájemně se spolu vodivě propojují.Vzniklé vodivé pole brání kapilárnímu vzlínání vody. Vodiče jsou napojeny na řídící systém, který reguluje množství elektrického proudu dle úrovně vlhkosti. Elektroosmotický systém pro vybudování elektrického pole používá nízké napětí a roční provozní náklady jsou zanedbatelné /max.30kWh t.j.170,-Kč/.

Ovládací digitální přístroj je vyroben ve zcela zapouzdřeném provedení pro vlhké prostředí a je trvale připojen na el.siť 230 V/50Hz.Přístroj je vybavený digitální indikací proudu,aby umožnil sledování procesu vysychání zdiva na klesající hodnotě miliampérů. Zabudovaný počítač doby provozu kontroluje skutečnou provozní dobu.


Výhody námi instalované elektroosmotické technologie:

Nabízíme bezplatný vlhkostní průzkum a měření vlhkosti ve zdivu s nezávaznou cenovou kalkulací v celé ČR.

 • systémy je možné instalovat v jakémkoliv ročním období
 • elektroosmotický titanový systém
 • vysušení zdiva do 6 až 24 měsíců s písemnou zárukou ( již po 1 měsíci úbytek vlhkosti ve zdivu )
 • pravidelný záruční servis s měřením vlhkosti a zápisem do měřícího protokolu
 • pozáruční servis
 • vytvoření nové vodorovné i svislé izolace proti vzlínající vlhkosti
 • plně automatická optimalizace výkonu a snížení spotřeby energie
 • záruka trvale suchého zdiva i v členitém objektu
 • žádné výkopové práce
 • rychle zbaví zdivo škodlivé soli
 • nenaruší se statika objektu
 • bez velkého nepořádku a omezení provozu budovy
 • ekologická a zdravotně nezávadná technologie
 • odborné poradenství v oblasti omítkových systémů, barev a nátěrů
Zanechte nám telefon Provedeme vlhkostní průzkum zdarma a vybereme nejoptimálnější metodu pro sanaci zdiva.
DryBand CZ s.r.o.
Chotovice 74
570 01 Litomyšl

: 28850513
DIČ: CZ28850513

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30814.