Elektrofyzikální vysoušení zdiva

Kdy je vhodné použít elektrofyzikální vysoušení zdiva

Elektrofyzikální vysoušení zdiva

Problémy s vlhkostí a plísněmi není radno podceňovat.Když se objeví, musí se rychle řešit,jinak přinášejí problémy a rizika pro dům a jeho obyvatele. Zvýšená vlhkost může mít při dlouhodobém působení na člověka negativní vliv. Objevují se dýchací problémy, alergie, častá únava. Plísně negativně ovlivňují krvetvorbu a imunitu. Je třeba najít příčinu vlhkosti a odstranit ji. A v tom Vám můžeme pomoci. Kvůli vlhkým stěnám musíte často větrat a více topit. Tím si zvýšíte výdaje za vytápění.A neustálá oprava omítek, nových nátěrů jsou také další výdaje.

Téměř každý starší objekt a někdy i domy novější, mají problémy se vzlínající vlhkostí zdiva. To je způsobeno chybějící, poškozenou a nefunkční izolací či se změnami okolního terénu. Řešením je dodatečná izolace vlhkého zdiva. Pro vysušování zavlhlých objektů zasažených vzlínající vlhkostí se využívá bezelektrodové elektronické zařízení DryBand ®, které splňuje nejpřísnější evropská kritéria, má evropský patent,ochrannou známku a certifikát o zdravotní nezávadnosti Státního zdravotního ústavu ČR v Praze.

Firma DryBand CZ s.r.o. má výhradní zastoupení v ČR pro prodej a servisní služby.

Princip elektrofyzikálního vysoušení zdiva

DryBand® V3 je zařízení pracující na principu postupného snižování hranice zavlhčení, zavedením potencionálního rozdílu do ustáleného prostředí molekulárních-dipólových vazeb vody, které vytvářejí nežádoucí efekt mokré stěny. Vlhkost,která vytváří mokré mapy na zdivu je charakterizována svým postupem, což způsobují kapilární síly, které způsobují výškový postup vlhkosti, který ovlivňuje různorodost prostředí, materiálu stavby.

Zařízení DryBand® je charakterizováno generováním pseudonahodilého signálu, který je vyzářený vestavěným zářičem-anténou do okolního prostoru a vytvoří např. v horní, poslední řadě zamokření, mikropotenciálový rozdíl na dosud ustálené hladině vody, mezi dvěma molekulami vody, které vytváří vzájemné vazby. Vnesení i jen malého elektrického náboje způsobí ,,rozpojení jedné molekulové vazby‘‘ a vnese do soustavy chaos, ten zapříčiní posuny ve všech směrech, zase se uplatní fyzikální zákon o přestupu z prostředí z větší hustotou-zdivo, do prostředí z menší hustotou-volného prostoru. Voda, která se takto dostane na povrch stěny se začne odpařovat a začíná proces vysušování. Využívá se nízkovýkonový zdroj.

Proces vysušování je dán i prostorovou vlhkostí,tj. schopností absorbce vodních par v okolním vzduchu. Závisí na okolní teplotě a od tzv.rosného bodu.

Oblast použití elektrofyzikální metody vysoušení zdiva

Rodinné domy, byty, historické budovy, památkově chráněné stavby, průmyslové objekty a všechny stavební celky /cihla, beton, přírodní kámen/, které jsou zasaženy kapilární vzlínající vlhkostí. Při instalaci nedochází ke stavebnímu poškození budovy, vysoušení je bez chemie a bez zatěžování životního prostředí. Vysouší se vnější a vnitřní zdivo, podlahy, sklepy a klenuté stropy.

Před samotnou instalací zařízení DryBand® provádíme odborný průzkum zdiva s cílem zjistit jeho vlhkost. Klasifikace hmotnostní vlhkosti zdiva se podle ČSN 73 0610 stanoví v hmotnostních procentech :

 • vlhkost nízká (3,0 % až 5,0 % )
 • vlhkost zvýšená ( 5,0 % až 7,5 %)
 • vlhkost vysoká ( 7,5 % až 10 % )
 • vlhkost velmi vysoká ( více než 10,0 % )

Např. pro cihelné zdivo je přiměřená hm do 5%.

Průběh vysoušení elektrofyzikální metodou

Při všech aplikacích zařízení DryBand® je průběh vysoušení charakteristický pomalým náběhem, dokonce v první etapě v délce 2 – 6 měsíců může být zjevný nárůst vlhkosti v dané zóně, který vzniká postupným uspořádáním polarizovaných molekul vody ve zdivu. Pri dodržení pokynů na větrání se postupně projeví snižování výšky vlhkosti až po stabilizaci poměrů.

Vlhkost dosáhne hodnoty pod 5% hm, což je pokladané za technicky suché zdivo. Funkce systému DryBand® je nepřetržitá, bezúdržbová a elektrický potenciál vytvořený zařízením dává záruku proti vzlínavé vlhkosti za minimální provozní náklady v porovnaní s mechanickými
a chemickými způsoby odstraňování vlhkosti ze zdiva.

Po ukončení aktivního procesu vysoušení, udržuje systém DryBand® vlhkost zdiva po celou dobu své životnosti na úrovni cca 2,5 % hm, což je ze zdravotního a stavebního hlediska ideálně suché zdivo. Vysoušecí fáze trvá od 12 do 36 měsíců v závislosti na tloušťce zdiva,míře zavlhčení a větrání.

Uvedená metoda má své přednosti v jednoduchosti instalace.Zařízení se stává pevnou součástí budovy a pracuje v nepřetržitém a bezúdržbovém provozu několik desetiletí. Zařízení může být instalováno jak ve sklepě,tak v přízemí pokud možno centrálně v objektu. Spotřeba elektrické energie je 28kWh/rok, příkon 2,6 W/ což je zhruba 130,-Kč za rok/.


Technické specifikace zařízení pro elektrofyzikální metodu vysoušení zdiva DryBand®

 • Provedení : nahořlavý PC polykarbonát, odolný vůči rozbití
 • Rozměry : 240mm x 1850mm x 110mm
 • Hmotnost : 900g s vestavěným zářičem - anténou
 • Napájení : 230V / 50-60Hz
 • Příkon : 2,6 W
 • Intenzita mag. pole : 0,3 - 0,8 mikroT (do 0,5m)
 • Výstupní výkon : max. 40mWpp
 • Intenzita el. pole : 17 - 150 V/m
 • Interní napájení 12V/5V mimo oblast dostupnosti el. sítě možnost napájení fotovoltaickým panelem

Výhody ELEKTROFYZIKÁLNÍHO VYSOUŠENÍ ZDIVA

 • Bez jakýchkoliv stavebních zásahů
 • Bezúdržbový provoz
 • Dlouhá životnost zařízení ( minimálně 30 let )
 • Instalace bez nepořádku a použití chemických látek
 • Trvalá izolace zdiva
 • Účinnost v poloměru 10 -20 m
 • Odsolnění zdiva
 • Ekologické a zdravotně nezávadné zařízení
 • Instalace zařízení je možná v jakémkoliv ročním období
 • Pravidelný záruční servis s měřením vlhkosti a zápisem do měřícího protokolu
Certifikáty Naše společnost nabízí i možnost koupě zařízení na splátky bez navýšení. Ani jedna splátka navíc!
Zanechte nám telefon Provedeme vlhkostní průzkum zdarma a vybereme nejoptimálnější metodu pro sanaci zdiva.
DryBand CZ s.r.o.
Chotovice 74
570 01 Litomyšl

: 28850513
DIČ: CZ28850513

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30814.